Haga, J. M. (2015). Med havsnød som forretningsidé. Dagsavisen.