Rosten, M. (2015). Hjemløse "utlendinger" og "innfødte". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).