Askeland, I. R., & Lømo, B. 2015. Behandling av menn som utøver vold mot partner og egne barn. Alliansearbeid og endring. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Film, frokostseminar 10.11.2015, 53:26 minutter).