Schultz, J. H., & Langballe, Å. (2015). Barn og krisepregede nyheter i massemedia: Hvordan hjelpe barna til trygghet og forståelse? [] Norwegian only. .