Skilbrei, M. L. Ø., & Brunovskis, A. (2014). Vi vet ikke om loven virker. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).