Hjemdal, O. K. (2014). Vold mot kvinner – definisjoner, forekomst og risikofaktorer.... In K. Narud (Red.) Vold mot kvinner (pp. 19-36). Cappelen Damm Akademisk.