Hauge, M. I., Lien, I. L., & Johansen, R. E. B. (2013). Er du gutt og har spørsmål om omskjæring av jenter? [] Norwegian only. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

The Researchers