Borgen, G. (2013). Kjønnslemlestelse. In B. Linnerud & I. Westlund (Red.) Lærerens bok: Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (pp. 39-47). .

The Researchers