Hafstad, G. S. (2013 August). Foreløpige funn fra Utøyastudien. Foredrag på Årsmøte i Nasjonal Støttegruppenettverk, Asker.