Hafstad, G. S., Glad, K. A., & Jensen, T. K. (2013 September). Narrative hotspots og PTSD. En studie av det verste øyeblikket i fortellingene om Utøya. Foredrag på Understanding terror and violence in the lives of children and adolescents, Oslo.