Skjørten, K. (2013 September). Normer i endring? Barns rettigheter og domstolspraksis i barnefordelingssaker med påstander om vold. Foredrag på Hva vet vi om barn og unge utsatt for vold og traumer? Muligheter, utfordringer og veien videre, Felix konferanse senter, Oslo.