Thoresen, I. T., & Schultz, J. H., & Winje, G.Raundalen, M. (2013). Barn i vanskelige livssituasjoner - pedagogisk krisehåndtering i barnehagen. In Religioner, mangfold og etikk i barnehagen (pp. 223-241). Cappelen Damm Akademisk.