Skjørten, K.(2013). Hva betyr barnekonvensjonen for barn i Norge?