Skyberg, L. F. (2012). Rik, attraktiv og mistenkelig. Dagens næringsliv, 28-29.