Skyberg, L. F. (2012). Hva er et godt spørsmål. Tidsskrift for Norsk Psykologforening(7), 676-682.