Martinsen, M., & Sundgot-Borgen, J. (2012). Spiseforstyrrelser i idretten kan forebygges - en randomisert kontrollert intervensjonsstudie ved toppidretts- og skigymnas i Norge. Norsk idrettsmedisin(3), 21-21.