Martinsen, M. (2012 February). Idrett, helse og prestasjon. Foredrag på Toppidrettsgymnaset i Haugesund.