Lunde, I. B. (2012 November). Er det mulig å utrydde kvinnelig omskjæring i Somaliland? Utfordringer og muligheter. Foredrag på Fagmøte, Oslo.