Hauge, M. I., & Hartvedt, K. (2012 November). ”Må vi snakke om det?” Helseundervisning om omskjæring ved Sogn videregående skole. Foredrag på Kunnskapsrik og trygg i møte med minoritetsspråklige familier, Kvinne- og barneklinikken, Oslo Universitetssykehus.