Varvin, S. (2012 November). Ideologi eller galskap. Foredrag på Faglig møte, Oslo.