Dyb, G. (2011). Førstehjelp til barn etter katastrofer og andre traumatiske hendelser. Paidos: Tidsskrift for Norsk barnelegeforening, 29(2), 70-72.

The Researchers