Kiil, M. A. (2009). Å bevege seg med tiden: En studie av polygynier i Gambia Norwegian only. Tromsø: Universitetet i Tromsø. (Master’s thesis).