Birkeland, M. S. (2009). Tilknytning og sosiale relasjoners betydning for ungdommers selvtillit. Impuls : Tidsskrift for psykologi, 63(2), 90-99.

The Researchers