Langballe, Å., & Gamst, k. T. (2007). Se min kjole: Oda i dommeravhør [] Norwegian only. DVD og manual: Cynergi.