Hansen, M. (2006). Pengespill. In Aschehoug og Gyldendals Store Norske leksikon. Kunnskapsforlaget.