Ekornås, B. (2005 November). Hva har skjedd med barna som deltok i Barn i Bergen studien? Innblikk i det kliniske oppfølgingsarbeidet. Foredrag på Høstkonferansen 2005, Bergen.