Stefansen, K., Pape, H., Hjelmdal, O. K., Clausen, S. E., & Haaland, T. (2005). Misbruk av forskning. VOLD MOT KVINNER: Den episodiske partnervolden må ikke forveksles med grov kvinnemishandling. Dagbladet.