Graue, M., Wentzel-Larsen, T., Hanestad, B. R., & Søvik, O. (2005 October). Evaluering av et tverrfaglig poliklinisk oppfølgingstilbud til ungdom med type 1 diabetes og deres foreldre. Foredrag på Motivasjon og mestring- fagkonferanse og helsepedagogiskde utfordringer i dagens helsetjeneste, Høgskolen i Bergen.