Johansen, R. E. B. (2002). Vi er OK - Kvinnelig omskjæring - det angår deg [] Norwegian only. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

The Researchers