Mossige, S., Gulbrandsen, W., & Tjersland, O. A. (2000 May). Barnevernet i overgrepssaker i familier - En ananlyse av barnevernets intervensjoner i saker om sesuelle overgrep. Foredrag på Workshop på den 1. Nordiske Kongress: Barn och Trauma, Linköping, Sverige.