Austveg, B., Johansen, R. E. B., Hersi, M., & Rye, S. (1998). Kvinnelig omskjæring - veien videre. Tidsskrift for Den norske legeforening, 7(27), 118-119.