Johansen, R. E. B., & Leseth, A. B. (1998). Antropologen og metoden - hva kan vi, hva vet vi og hvordan gjør vi det. Antropolognytt, 1(1), 41-55.

The Researchers