Austveg, B., Johansen, R. E. B., Hersi, A. H., Mader, F. A., & Rye, S. (1998). Kvinnelig omskjæring - veien videre. Tidsskrift for Den norske legeforening, 27(118), 4243-4246.

The Researchers