Myhre, A., Berntzen, K., Selvaag, E., Normann, E., Ruud, B., & Borgen, G. (1998 January). Klassifikasjonsliste av anogenitale funn. Et hjelpemiddel i dagnostikken av seksuelle overgrep mot barn. Foredrag på Nordisk seminar om børnemishandling og omsorgssvigt, København, Danmark.