Pastoor, L. d. W. (1998). "De leker så merkelig": Mangfold og samspill i et flerkulturelt skolemiljø Norwegian only. Universitetet i Oslo. (Hovedfagsoppgave, Master’s thesis).