Neumayer, S. M., & Indregard, T. (1998). Den 12. nordiske konferanse for psykoterapeuter som arbeider med traumatiserte flyktninger - Tromsø 17. - 20. september 1998. Linjer, 2.

The Researchers