Tjersland, O. A. (1996). Misbrukere før, under og etter kollektivopphold. Utprøving og utvikling av et registreringssystem for evaluering av virksomheten i institutsjoner for stoffmisbrukere Norwegian only. Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.