Lien, I. L. (1994). Quo Vadis" ? et vekst- og produksjonssenter for innvandrerkvinner". Regionale Trender(1).