Tjersland, O. A. (1993). Fra pƄvirkning til samskaping: Om utviklingstrekk innenfor familieterapi Norwegian only.