Amlien, Ø., & Tjersland, O. A. (1974). Utprøving av en konsultasjonsmodell. Bruk av foreldre som atferds-"terapeuter" overfor egne barn Norwegian only. Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. (Hovedfagsoppgave, Master’s thesis).