Topic: Violence and abuse

Daae, C., Ødegård, G., (2024). Vi trenger en oppdatert forståelse av vold. Forskersonen.no.