Skjørten, K., Vorland, N.(2017). Barn føler seg ferdigsnakket før de kommer til politiet