Kiil, M., (2017). Foredrag med Mona Kiil i Tromsø og Trondheim.