Kiil, M. A., (2010). Forsker på psykisk helse i Nord-Troms.