Safty Nets in Norway

Saur, R. (2012 April). Safty Nets in Norway. Paper presented at Seminar arrangert for professor Julie Goldscheid ved CUNY School of Law, University (New York), Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress NKVTS.