Ledige stillinger

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) utvikler og formidler kunnskap og kompetanse om vold og traumatisk stress. Senteret har et tverrfaglig perspektiv, og omfatter både medisinske, psykologiske, sosiale, kulturelle og rettslige forhold. Senteret har omkring 90 ansatte fordelt på ulike forskerstillinger og stabsfunksjoner.

Vår visjon er «Et bedre liv for berørte av vold og traumer». Vi har som mål å bidra til å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som vold og traumatisk stress kan medføre.

Senterets oppgaver er forskning, utviklingsarbeid, undervisning, formidling og veiledning innen temaene:

Vi har for tiden følgende ledige stillinger:

 

TF-CBT-konsulent

Vi trenger en TF-CBT-konsulent, med ansvar for opplæring av terapeuter i traumebehandling for barn og unge.

Søknadsfrist: 08.06.2018.

Forskningsrådgiver

Vi ønsker en forskningsrådgiver som kan bidra til økt ekstern finansiering og internasjonalisering i forsknings- og utviklingsarbeidet ved NKVTS.
Søknadsfrist er 30. mai 2018.

Forsker/prosjektmedarbeider i «Arbeidsmiljø og sykefravær etter alvorlige hendelser»

Midlertidig stilling som er finansiert av Norges forskningsråd. Den inngår i prosjektet «Arbeidsmiljø og sykefravær etter alvorlige hendelser» som har registerdata på sykefravær for ansatte i regjeringskvartalet før og etter de ble rammet av bombeeksplosjonen den 22. juli 2011.

Søknadsfrist 31. mai. 2018.