Ledige stillinger

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) utvikler og formidler kunnskap og kompetanse om vold og traumatisk stress. Senteret har et tverrfaglig perspektiv, og omfatter både medisinske, psykologiske, sosiale, kulturelle og rettslige forhold.

 

Vi har for tiden tre ledige stillinger.

Vi søker psykologspesialister, psykologer eller psykiatere. Vi søker etter én veileder som kan jobbe 100 prosent, og én som kan jobbe 50 prosent.
Søknadsfrist: 15.12.2021

Vi søker en engasjert web- og SoMe- ansvarlig i fast stilling. Ønsket oppstart så snart som mulig.
Søknadsfrist: Snarest.
 

Om NKVTS

Vår visjon er «Et bedre liv for berørte av vold og traumer». Vi har som mål å bidra til å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som vold og traumatisk stress kan medføre. Vi har omkring 100 ansatte fordelt på ulike forskerstillinger og stabsfunksjoner.

Senterets oppgaver er forskning, utviklingsarbeid, undervisning, formidling og veiledning innen temaene: