Ledige stillinger

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) utvikler og formidler kunnskap og kompetanse om vold og traumatisk stress. Senteret har et tverrfaglig perspektiv, og omfatter både medisinske, psykologiske, sosiale, kulturelle og rettslige forhold. Senteret har omkring 90 ansatte fordelt på ulike forskerstillinger og stabsfunksjoner.

Vår visjon er «Et bedre liv for berørte av vold og traumer». Vi har som mål å bidra til å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som vold og traumatisk stress kan medføre.

Senterets oppgaver er forskning, utviklingsarbeid, undervisning, formidling og veiledning innen temaene:

Ledige stillinger:

Stipendiat til forskningsprosjekt om helsetjenester etter terrorangrep

Søknadsfrist: 31. januar 2019
Se utlysningen.

Prosjektmedarbeider til prosjekt om forløp for volds- og traumeutsatte barn og deres omsorgsgivere

Søknadsfrist: 4. februar 2019.
Se utlysningen.

Fast stilling som forsker innen tvungen migrasjon, traumatisering og læring

Søknadsfrist: 15. februar 2019.
Se utlysningen.