Ledige stillinger

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) utvikler og formidler kunnskap og kompetanse om vold og traumatisk stress. Senteret har et tverrfaglig perspektiv, og omfatter både medisinske, psykologiske, sosiale, kulturelle og rettslige forhold.

 

Vi har for tiden to ledige stillinger.

Vår økonomikontroller søker nye utfordringer, og vi ser derfor etter hennes etterfølger. Tiltredelse: Mai 2022. Søknadsfrist: Snarest

Vår dyktige økonomileder skal ut i permisjon og vi søker hennes vikar. Tiltredelse: Mai 2022. Søknadsfrist 23.01.2022.

Om NKVTS

Vår visjon er «Et bedre liv for berørte av vold og traumer». Vi har som mål å bidra til å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som vold og traumatisk stress kan medføre. Vi har omkring 100 ansatte fordelt på ulike forskerstillinger og stabsfunksjoner.

Senterets oppgaver er forskning, utviklingsarbeid, undervisning, formidling og veiledning innen temaene: