Ledige stillinger

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) utvikler og formidler kunnskap og kompetanse om vold og traumatisk stress. Senteret har et tverrfaglig perspektiv, og omfatter både medisinske, psykologiske, sosiale, kulturelle og rettslige forhold.

Vi har ingen ledige stillinger for tiden

Nye stillinger legges ut fortløpende, kom gjerne tilbake senere!

Om NKVTS

Vår visjon er «Et bedre liv for berørte av vold og traumer». Vi har som mål å bidra til å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som vold og traumatisk stress kan medføre. Vi har omkring 100 ansatte fordelt på ulike forskerstillinger og stabsfunksjoner.

Senterets oppgaver er forskning, utviklingsarbeid, undervisning, formidling og veiledning innen temaene: