Ledige stillinger

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) utvikler og formidler kunnskap og kompetanse om vold og traumatisk stress. Senteret har et tverrfaglig perspektiv, og omfatter både medisinske, psykologiske, sosiale, kulturelle og rettslige forhold. Senteret har omkring 90 ansatte fordelt på ulike forskerstillinger og stabsfunksjoner.

Vår visjon er «Et bedre liv for berørte av vold og traumer». Vi har som mål å bidra til å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som vold og traumatisk stress kan medføre.

Senterets oppgaver er forskning, utviklingsarbeid, undervisning, formidling og veiledning innen temaene:

 

Vi har for tiden følgende stilling ledig:

Økonomileder

Vi søker en utviklingsorientert økonomileder. Økonomileder ved NKVTS er teamleder for økonomifunksjonen og en del av forsknings- og administrasjonsstaben, som i tillegg består av HR-teamet og forskningsadministrativt team.
Søknadsfrist: 10.02.2020
Les mer og søk stillingen