Ledige stillinger

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) utvikler og formidler kunnskap og kompetanse om vold og traumatisk stress. Senteret har et tverrfaglig perspektiv, og omfatter både medisinske, psykologiske, sosiale, kulturelle og rettslige forhold. Senteret har omkring 100 ansatte fordelt på ulike forskerstillinger og stabsfunksjoner.

Vi har følgende ledige stilling:

Psykolog til spennende implementeringsprosjekt

Vi søker en dyktig og engasjert psykolog/psykologspesialist/barne- og ungdomspsykiater som ønsker å jobbe med opplæring og implementering av kunnskapsbasert praksis for PTSD.

Søknadsfrist: 04.10.2020

Om NKVTS

Vår visjon er «Et bedre liv for berørte av vold og traumer». Vi har som mål å bidra til å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som vold og traumatisk stress kan medføre.

Senterets oppgaver er forskning, utviklingsarbeid, undervisning, formidling og veiledning innen temaene: