Ledige stillinger

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) utvikler og formidler kunnskap og kompetanse om vold og traumatisk stress. Senteret har et tverrfaglig perspektiv, og omfatter både medisinske, psykologiske, sosiale, kulturelle og rettslige forhold. Senteret har omkring 90 ansatte fordelt på ulike forskerstillinger og stabsfunksjoner.

Vår visjon er «Et bedre liv for berørte av vold og traumer». Vi har som mål å bidra til å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som vold og traumatisk stress kan medføre.

Senterets oppgaver er forskning, utviklingsarbeid, undervisning, formidling og veiledning innen temaene:

 

Vi har for tiden følgende stilling ledig:

Fast stilling som forsker innen radikalisering og voldelig ekstremisme

Søknadsfrist:  23.09.2019

Psykolog/psykiater og ønsker å jobbe med implementering av kunnskapsbasert behandling for PTSD?

Søknadsfrist: 27.09.2019