Tidlig hjelp til traumeutsatte barn – utprøving av Trinnvis TF-CBT i kommunale tjenester for barn og unge: Oppsummering av resultater fra en gjennomførbarhetsstudie

Mange barn og unge har behov for hjelp etter traumatiserendeopplevelser. Spesialisthelsetjenesten (BUP) har gode behandlingsmetoder for traumatiserte barn, men mange må vente lenge før de får hjelp. Da kan vansker utvikle seg til å bli omfattende. Foreldre spiller en viktig rolle for barnets tilpasning etter traumer, men mange foreldre føler seg hjelpeløse og usikre på hvordan de best kan hjelpe. Det er derfor behov for gode behandlingsmetoder som kan gi barna hjelp på et tidlig tidspunkt, og som kan bidra til å styrke foreldrenes evne til å hjelpe barna sine.

Dette notatet presenterer resultater fra utprøving en av en traumefokusert og trinnvis behandlingsmodell for barn fra 7 til 12 år, Trinnvis TF-CBT. Metoden består av to trinn:

  • Trinn 1 er en foreldreledet og terapeutstøttet korttidsbehandling som er delvis hjemmebasert, og som har blitt testet ut i kommunale tjenester for barn og unge.
  • Trinn 2 består av terapeutledet TF-CBT i BUP og tilbys de barna som har behov for tettere oppfølging.

Samlet vurderes Trinnvis TF-CBT å være en lovende behandlingsmetode som passer godt inn i rammene og målsetningene til kommunale tjenester for barn og unge. Metoden kan bidra til at traumeutsatte barn får hjelp på et tidligere tidspunkt.

Barna rapporterte om stor nedgang i symptomer og om lag 80 prosent av barna som fullførte responderte på behandlingen. I intervjuer med barna, foreldrene og terapeutene forteller de at de liker godt å jobbe med metoden. Foreldrene beskriver at de har fått viktige verktøy til å hjelpe sine barn, og både barna, terapeutene og foreldrene forteller at relasjonen mellom foreldrene og barna har blitt bedre.

Tidlig hjelp til traumeutsatte barn – utprøving av Trinnvis TF-CBT i kommunale tjenester for barn og unge: Oppsummering av resultater fra en gjennomførbarhetsstudie

PDF 1.0MB

Last ned publikasjon