Etikk og samfunnsansvar

Les om etikk og samfunnsansvar på Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Videre skal den sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Implementering av åpenhetsloven – Policy og retningslinjer (pdf)

Redegjørelse av aktsomhetsvurderinger etter Åpenhetsloven 2023 (pdf)

Handlingsplan for likestilling og mangfold

NKVTS arbeider for å fremme likestilling, kjønnsbalanse og mangfold blant ansatte og for å skape et inkluderende og trygt arbeidsmiljø.

Handlingsplan for likestilling og mangfold ved NKVTS 2022-2026 (pdf)