Opplæringskrav nasjonale TF-CBT-konsulenter

Opplæringskrav nasjonale TF-CBT-konsulenter

  1. TF-CBT-konsulentene er ansatt sentralt ved NKVTS og er godkjent av utviklerne av TF-CBT.
  2. For å bli nasjonal TF-CBT-konsulent må man være sertifisert TF-CBT-terapeut.
  3. Man må ha minst to års erfaring med å veilede i TF-CBT.
  4. Man må ha generell veilederkompetanse.
  5. Man må fylle de formelle krav som er spesifisert av utviklerne av TF-CBT (European TF-CBT Train-the-Trainer Program Application).
  6. Delta på Train-the-Trainer kurs med utviklerne av metoden.

 

Oppgaver nasjonale TF-CBT-konsulenter

  1. Konsulentene gir opplæring og konsultasjon til TF-CBT-terapeuter, samt lokale og regionale veiledere.
  2. Konsulentene deltar og følger opp implementeringen av TF-CBT.
  3. Oppfølging av ledere i samarbeidende BUPer og Barnehus.
  4. Konsulentene har ansvar for godkjenning av TF-CBT-terapeuter, lokale TF-CBT-veiledere og regionale TF-CBT-veiledere.