Prosjektperioden 2022-2024

Prosjektperioden 2022-2024 er en videreføring av de tidligere prosjektperiodene. Hovedmålet i denne perioden er 1) tilby tf-cbt til resten av BUPene, 2) vedlikehold i de eksisterende, samt 3) følgeforskning